ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่องราวร้องทุกข์

เรื่อง :   เรียนสอบถามและขอความอนุเคราะห์ขอเสาไฟฟ้าพาดสายอินเตอร์เน็ตไฟเบอร์ครับ  12/9/2020 [10:29:34 AM]
IP Adress : 49.230.142.42
 

เรียนสอบถามและขอความอนุเคราะห์ขอเสาไฟฟ้าประมาณ 5 ต้น เพื่อปักให้พาดสายอินเตอร์เน็ตไฟเบอร์เข้าไปที่ตัวหมู่บ้าน ช่วงรอยต่อหมู่ 6 เกาะกลาง ช่วงสะพานหนองโต็ะและเกาะกลาง และหมู่บ้านหนองโต้ะ ทางฝั่งหมู่บ้านเกาะกลางขาดเสาไฟฟ้าอยู่ไม่สามารถพาดสายอินเตอร์เน็ตไฟเบอร์ได้ กระผมเป็นลูกบ้าน หมู่ 6  เกาะกลาง เคยติดต่อขออินเตอร์ TOT ย่านตาขาว ไปแต่ติดที่ว่าลากสายไฟไม่ได้เพราะขาดเสาไฟฟ้าครับ หรือทาง อบต. บ้านนาติดต่อทาง TOT ย่านตาขาวติดต่อความสัมพันธ์ของโครงการก็ได้นะครับโครงการนี้อาจสำเร็จได้ด้วยดีเพื่อ หมู่ 6 เกาะกลางบ้านนา ได้มีอินเตอร์ไฟเบอร์เข้าถึง จึงเรียนทาง อบต. บ้านนา ขอความอนุเคราะห์ขอเสาไฟฟ้าสนับสนุนให้หมู่บ้านเกาะกลางได้มีอินเตอร์ลากสายไฟเบอร์เข้าไปในหมู่บ้านในครั้งนี้ ขอบคุณครับ

ผมเคยคุยกับทาง TOT ย่านตาขาวแล้ว ถ้ามาทางหนองโต้ะจะใกล้ที่สุดครับในการพาดสายอินเตอร์เน็ต

ขอแสดงความนับถือ

ชาคริต รักห่วง

0878073666

จากคุณ : ชาคริต รักห่วง
 

จากคุณ :    1/22/2021 [4:07:51 PM]
  IP Adress : 113.53.185.149
   

รบกวนติดต่อประสานข้อมูลผ่านสมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 6 นายพรพจน์ เพชรหวล เพื่อจะได้นำปัญหาเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

 
ก่อนการแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง ทางต้นสังกัดสามารถตรวจเช็คข้อมูลของคุณได้ 
กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็นค่ะ