Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   การจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาห้าปี
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   ข้อมูลอื่นๆ
รายงาน
   รายงานการคลัง
   รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
   รายงานการเงินประจำปี
   รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส
   งบรายรับ
   งบรายจ่าย
   รายงานการประชุมสภา
บริการประชาชน
   คู่มือบริการประชาชน
   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
   แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
   ตัวอย่างแบบฟอร์มต่าง ๆ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ผลการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถมหลุมบ่อถนน จำนวน 14 สาย (ดู : 315) 9 มี.ค. 2558
ผลการสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 9 (ดู : 286) 9 มี.ค. 2558
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ cape seal ภายในตำบลบ้านนา (ดู : 512) 5 มี.ค. 2558
ประกาศจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย (ดู : 394) 5 มี.ค. 2558
ผลการคัดเลือกผู้ให้บริการ e-Auction (ดู : 295) 26 ก.พ. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนภายในตำบลบ้านนา (ดู : 454) 20 ก.พ. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถมหลุมบ่อถนนภายในตำบลบ้านนา (ดู : 275) 20 ก.พ. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปา หมู่ 9 บ้านหนองปรือ (ดู : 275) 20 ก.พ. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแจ้งวัฒนะ (ดู : 271) 20 ก.พ. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (ดู : 504) 26 ม.ค. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางอารี สันเพชร (ดู : 334) 9 ม.ค. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกำนัน (ดู : 349) 9 ม.ค. 2558
ผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ากง-ในทอน-สุโสะ หมู่ที่ 10 (ดู : 382) 29 ธ.ค. 2557
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กสายท่ากง-ในทอง-สุโสะ (ดู : 443) 15 ธ.ค. 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์เด็กเล็ก (ดู : 401) 9 ต.ค. 2557
ผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal สายช่องคีรี หมู่ที่ 10 (ดู : 445) 7 ต.ค. 2557
ผลการสอบราคาจ้างโครงการถมดินปรับระดับวางท่อระบายน้ำบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา (ดู : 450) 7 ต.ค. 2557
โครงการถมดินปรับระดับพร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา หมู่ที่ 2 (ดู : 524) 22 ก.ย. 2557
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal สายช่องคีรี (ดู : 369) 22 ก.ย. 2557
ผลการประมูลโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้ง (ดู : 343) 16 ก.ย. 2557
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบประปาทรงลูกบอล ขนาด 12 ลบ.ม. (ดู : 365) 21 ส.ค. 2557
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง (ดู : 478) 15 ส.ค. 2557
ผลสอบราคาโครงการบุกเบิกถนนสายวารินทร์ เบ็ญหละ หมู่ 2 (ดู : 385) 25 ก.ค. 2557
ผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (ดู : 411) 25 ก.ค. 2557
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (ดู : 326) 9 ก.ค. 2557
สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกสายบ้านนายวารินทร์ เบ็ญหละ (ดู : 428) 8 ก.ค. 2557
ประกาสสอบราคาโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (ดู : 467) 8 ก.ค. 2557
ผลการสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ดู : 463) 30 เม.ย. 2557
ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ดู : 460) 18 เม.ย. 2557
ประกาศ ผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู : 413) 17 เม.ย. 2557
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู : 475) 17 เม.ย. 2557
ประกาศ ผลสอบราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๕ (ดู : 422) 17 เม.ย. 2557
ประกาศ สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน เเละวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู : 455) 17 เม.ย. 2557
ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเเบบหอยโข่ง ๒ เเรงม้า หมู่ที่ ๕ (ดู : 362) 17 เม.ย. 2557
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเเบบหอยโข่ง ๒ เเรงม้า (ดู : 370) 17 เม.ย. 2557
สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับการเลือกตั้ง (ดู : 359) 17 เม.ย. 2557
ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) (ดู : 347) 17 เม.ย. 2557
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคาร จำนวน 3 โครงการ (ดู : 334) 17 เม.ย. 2557
ประกาศ สอบราคาจ้างติดตั้งระบบประปาเเละต่อเติมท่อเมนประปา จำนวน 2 โครงการ (ดู : 369) 17 เม.ย. 2557
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
   หมู่ที่ 2 ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92140  โทรศัพท์ : 075-290-299 โทรสาร : 075-290-299
E-mail Address : bannatrang@hotmail.com
   Copyright © 2019. www.bannatrang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs