ยินดีต้อนรับเข้าสู่...องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมประชาคมตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผู้ลงประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา  
ประกาศเมื่อ
ดู : 36 คน
 
____________________________________________________________________________________
รายละเอียด
 

____________________________________________________________________________________
สิ่งที่แนบมาด้วย : โหลดไฟล์